Opdateret og udvidet adresseliste

På listen over placeringer (www.berteludsenshuse.dk/placeringer) er der nu tilføjet 20+ nye adresser, så vi nu er oppe på 64 kendte Udsen-huse. Siden er nu også opdateret med link til byggeansøgningen i PDF-format for hvert hus (hvor tegninger og facadetegninger som regel findes på de sidste sider nederst i dokumentet), samt link til placeringen vist i Google Maps.